Mer kompetanse

Ung mann_kurs_lettereMer kompetanse

“Vi bidrar til at andre lykkes” er vårt slagord og leveregel. Økt kompetanse gir høyere produktivitet og mer motiverte medarbeidere. For å oppnå dette tilbyr vi kurs, organisasjonsutvikling, coaching og foredrag innenfor områder som:

 • Livslang karriereveiledning
 • Teamsammensetting teamutvikling
 • Arbeidsinkludering, kartlegging og oppfølging av sykefravær
 • Motivasjon og kommunikasjon
 • Rekruttering, omstilling og nedbemanning

Vi holder kurs for det offentlige (f.eks NAV og Kompetanse Norge), og skreddersyr kurs og annen kompetanseutvikling for både bedrifter og enkeltpersoner.

Beredt sine medarbeidere har en bred bakgrunn fra næringslivet og vi har kompetanse blant annet fra følgende fagfelt:

 • Rådgivere, veiledere og coacher
 • Kursinstruktører
 • Foredragsholdere
 • Ledelse
 • Prosjektledelse
 • Psykologi
 • Økonomi og finans
 • HR og personal
 • Reklame, PR og kommunikasjon
 • Salg og markedsføring
 • Rekruttering og bemanning

Veilednings- og inkluderingskompetanse med blant annet følgende utdannelser/kurs:

 • Karriereveiledning
 • The Art and Science of Coaching
 • Motiverende Intervju (MI)
 • Supported Employment (SE)
 • LØFT-teknikk
 • Neuro Linguistic programming (NLP)
 • Ringer i vannet – metodikk
 • Mindfulness og mental trening
 • Målstyringsverktøyet SMART