Verktøy/metoder

Verktøy/metoder

For å sikre at vi leverer så høy kvalitet som mulig er vi svært opptatt av at vi alltid er oppdatert på ny og relevant kompetanse innenfor vårt fagområde.

Som en Arbeid & Inkluderingsbedrift følger vi bransjeforeningens standard og deltar på aktuelle kurs og seminarer. I tillegg driver vi med mye annen kompetanseheving for å levere den beste kvaliteten til de som benytter våre tjenester.
Nedenfor ser du en liste over noe av det vi tilbyr: 

handsomskriver

 • Karriereferdigheter (Arbeid & Inkludering)
 • VIP 24 (Basert på Hollands RIASEC, Jung, Meyer og Briggs type-indeks oa.)
 • Jobbpics
 • WIE
 • Veilederen
 • Rådgiveren
 • Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning (SIA)
 • Logos
 • The Art and Science of Coaching
 • Motiverende Intervju (MI)
 • Supported Employment (SE)
 • LØFT-teknikk
 • Neuro Linguistic programming (NLP)
 • Ringer i vannet – metodikk
 • Mindfulness og mental trening
 • Målstyringsverktøyet SMART