Home Features

En ny sjanse

Alle mennesker, uansett historie, bakgrunn, kjønn, etnisitet, og aldSpireer – har en kompetanse som kan deles og være verdifull for andre. Derfor er det en glede for oss å kunne utveksle kunnskap med alle mennesker vi treffer og på

Mer kompetanse

Ung mann_kurs_lettereMer kompetanse

“Vi bidrar til at andre lykkes” er vårt slagord og leveregel. Økt kompetanse gir høyere produktivitet og mer motiverte medarbeidere. For å oppnå dette tilbyr vi kurs, organisasjonsutvikling, coaching og foredrag innenfor områder som:

  • Livslang karriereveiledning
  • Teamsammensetting teamutvikling

Verktøy/metoder

Verktøy/metoder

For å sikre at vi leverer så høy kvalitet som mulig er vi svært opptatt av at vi alltid er oppdatert på ny og relevant kompetanse innenfor vårt fagområde.

Som en Arbeid & Inkluderingsbedrift følger vi bransjeforeningens standard og